Casa Darvas - La Roche. Prima casa în stil secession din Oradea

vineri, 30 noiembrie 2012 0 comment
Casa Darvas este situată pe Strada Iosif Vulcan nr. 11 (fostă Rimanóczy) şi poate fi considerată cea mai originală reşedinţă individuală construită la Oradea în stilul secession, un monument de nivel european al arhitecturii 1900. Clădirea este a doua vilă construită de fraţii Vágó la Oradea şi printre ultimele realizări la care cei doi fraţi au lucrat împreună. Stilistic proiectul realizat se încadrează în a doua etapă din evolutia creaţiei fraţilor Vágó, cea influenţată puternic de geometrismul secessionului vienez, perioadă în care este definitivat stilul propriu fraţilor Vágó. Casa face parte din aceeaşi familie stilistică căreia îi aparţin şi palatul Moskovits, Bazarul Árkád, Teatrul Feld (sau teatrul Városliget, astăzi dispărut) din Budapesta şi se înrudeşte cu marea vilă Schiffer din Budapesta pe care o anunţă. Casa poartă amprenta concepţiei operei de artă totală prin care se urmărea crearea unui ambient deosebit. Fraţii Vágó au avut o concepţie unitară, o filosofie proprie în ce priveşte opera de artă, de arhitectură, nu au preluat sau aplicat un limbaj formal deja existent.

Darvas Imre a fost un mare întreprinzător din Oradea în domeniul exploatării lemnului. Firma se transformă în societate pe acţiuni, principalii acţionari fiind Darvas Imre şi bancherul Alfred La Roche din Basel, Elveţia. Darvas Imre a cumpărat casa de pe str. Rimanóczy (str. Insif Vulcan) nr. 11 de la Erlich Ignácz în 7 mai 1908 pentru suma de 54.000 coroane, astfel proprietarii imobilului au devenit el şi soţia sa Schutz Margit.

Pentru casa Darvas au existat două variante de proiect, cel de-al doilea proiect fiind cel al clădirii ridicate şi existente în prezent. În 8 aprilie 1909 Darvas Imre şi soţia obţin autorizatia de construcţie iar casa a fost probabil ridicată în 1910 constructorul fiind Sztarill Ferenc. În 1912 a fost ridicată aripa cu parter înspre grădină, cu ieşire spre malul Crişului, a cărei proiect este semnat de Vágó László în 27 febuarie 1912. În cazul acestei aripi antreprenorul a fost firma "Incze Lajos és Társa". Deasupra uşii de intrare dinspre malul Crişului se afla o placă pe care era scris „La Roche és Darvas faipari vállalat" (Întreprinderea forestieră La Roche şi Darvas), ceea ce înseamnă că aici erau amplasate birourile firmei. Se pare că proiectul final este o adaptare a proiectului din 1908 pentru corpul de clădire dinspre Criş.

Azi cladirea se afla intr-o stare jalnica, se degradează continuu, iar proprietarul si autoritatile nu fac nimic in acest sens, probabil se va ajunge ca intr-o zi sa se darame si uite asa o bucata de istorie va disparea.

Sursa: referinte.transindex.ro
 

©Copyright 2011 Prin Oradea | TNB